مجموعه غذایی حاج بهزاد

شکایات و انتقادات

مشتری گرامی!

اولویت همیشگی ما جلب لبخندِ رضایت شماست و همواره پذیرای انتقادات شما هستیم.
بابت نارضایتی پیش آمده عذر خواهی ما را بپذیرید، همچنین به شما این اطمینان را می دهیم که در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد و در دفعات آتی حتما رضایت کامل شما را جلب خواهیم نمود.
سرمایه ی ما خوشحالیِ شماست.