اصلا سمینار و کارگاه چیه؟!

مجموعه ی غذایی حاج بهزاد همیشه در تلاش بوده تا ارائه دهنده ی اصالت و کیفیت باشه، همین فکر باعث شد تا کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی مختلفی جهت انتقال تجربیات و فنون اصلی کار برگزار بشه و نسل جوان بی نصیب نمونه!
پس از شرکت در این کارگاه ها، مدرک پایان دوره ارائه شده که می تونه به رزومه ی کاری شما کمک کنه.

فهرست