مجموعه غذایی حاج بهزاد

معرفی دپارتمان ها

دپارتمان اشراق

آدرس پستی دپارتمان اشراق: 

  • اتوبان چمران، انتهای خیابان اشراق جنوبی، مجموعه غذای حاج بهزاد
  • کد پستی: ۸۱۴۹۸۳۶۴

ارسال با تاکسی

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

سالن پذیرایی

ارسال پیک

سفارش تلفنی

ارسال با گرمکن

فروش غذای سازمانی

سال تاسیس : 1391

وسعت دپارتمان :

دپارتمان رودکی

آدرس پستی دپارتمان رودکی: 

  • خیابان وحید، خیابان رودکی، روبروی اداره گذرنامه، مجموعه غذایی حاج بهزاد 
  • کدپستی : ۸۱۷۶۸۴۸۷۳۱ 

ارسال با تاکسی

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

سالن پذیرایی

ارسال پیک

سفارش تلفنی

ارسال با گرمکن

فروش غذای سازمانی

سال تاسیس : 1396

وسعت دپارتمان :

دپارتمان سروستان

آدرس پستی دپارتمان سروستان:

  • خیابان جی، نبش خیابان سروستان

ارسال با تاکسی

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

سالن پذیرایی

ارسال پیک

سفارش تلفنی

ارسال با گرمکن

فروش غذای سازمانی

سال تاسیس : 1401

وسعت دپارتمان :

دپارتمان شاهین شهر

آدرس پستی دپارتمان شاهین شهر:

  • شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، هایپر بزرگ میلاد، مجموعه غذایی حاج بهزاد 

ارسال با تاکسی

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

سالن پذیرایی

ارسال پیک

سفارش تلفنی

ارسال با گرمکن

فروش غذای سازمانی

سال تاسیس : 1394

وسعت دپارتمان :