معرفی دپارتمان ها حاج بهزاد

دپارتمان اشراق

آدرس پستی دپارتمان اشراق: 

  • اتوبان چمران-انتهای خیابان اشراق جنوبی-مجموعه غذای حاج بهزاد
  • کد پستی: ۸۱۴۹۸۳۶۴

فروش غذای بیرون بر

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

ارسال پیک

فروش غذای سازمانی

سفارش تلفنی

ارسال با ماشین گرم کن دار

ارسال با تاکسی

سالن پذیرایی

سال تاسیس :

وسعت دپارتمان :

دپارتمان رودکی

آدرس پستی دپارتمان رودکی: 

  • خیابان وحید-خیابان رودکی-روبروی اداره گذرنامه-مجموعه غذایی حاج بهزاد 
  • کدپستی : ۸۱۷۶۸۴۸۷۳۱ 

فروش غذای بیرون بر

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

ارسال پیک

فروش غذای سازمانی

سفارش تلفنی

ارسال با ماشین گرم کن دار

ارسال با تاکسی

سالن پذیرایی

سال تاسیس :

وسعت دپارتمان :

دپارتمان شاهین شهر

آدرس پستی دپارتمان شاهین شهر:

  • شاهین شهر-بلوار جمهوری اسلامی-هایپر بزرگ میلاد-مجموعه غذایی حاج بهزاد 

فروش غذای بیرون بر

فروش غذای مجالس

اعزام سروکننده

ارسال پیک

فروش غذای سازمانی

سفارش تلفنی

ارسال با ماشین گرم کن دار

ارسال با تاکسی

سالن پذیرایی

سال تاسیس :

وسعت دپارتمان :

فهرست