دپارتمان اشراق

آدرس پستی دپارتمان اشراق: 

اتوبان چمران-انتهای خیابان اشراق جنوبی-مجموعه غذای حاج بهزاد 

کد پستی: 814983647 

فروش غذای بیرون بر

ارسال پیک

ارسال با ماشین گرم کن دار

فروش غذای مجالس و سازمانی

ارسال با تاکسی

اعزام سروکننده

سالن پذیرایی

سفارش تلفنی

سفارش از طریق اپلیکیشن:‌

شاهین شهر

اشراق

رودکی

وسعت دپارتمان:

سال تاسیس:

طرف قراردادها:

دپارتمان اشراق

دپارتمان رودکی

دپارتمان شاهین شهر

فهرست