خوش آمدید!

لطفا برای درخواست استخدام موارد زیر را به درستی پر نمایید و برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی همکاران ما نتیجه را به شما اعلام نماییم.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
وضعیت تاهل
یک گزینه را انتخاب کنید
تعداد فرزندان پسر
یک گزینه را انتخاب کنید
تعداد فرزندان دختر
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت مسکن
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

آیادرحال حاظرشاغل هستید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید

نام موسسه/شرکت

این فیلد را پر کنید

آیابه شرکت مود نظرتعهدی دارید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید

آیاسوابق بیمه دارید؟

یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید

آیاتاکنون سابقه بیماری ممتد داشته اید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید

آیاتاکنون سابقه محکومیت داشته اید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید

آیاازدخانیات استفاده میکنید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

نام سه نفرکه شمارا بشناسند در جدول زیرذکرکنید.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
26 - 15 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
قوانین و مقررات *
یک گزینه را انتخاب کنید
قوانین و مقررات

“لطفا قبل از شروع به کار , در خصوص شرایط محیط و نوع کار (گرما, سختی, حمل بار و …) تحقیقات کامل انجام دهید.”

شرایط حقوق و مزایا:

 1. قانون کار +‌ تمامی مزایای مشمول شامل: بن خوار و بار , حق مسکن , عائله مندی , حق جذب و … .
 2. اضافه شدن پایه حقوق بر مبنای مهارت نیرو.
 3. بیمه شدن بلافاصله بعد از عقد قرارداد.
 4. پرداخت عیدی و سنوات بر اساس قانون کار.
 5. سه وعده غذای کامل به همراه میان وعده.
 6. پرداخت وام های قرض الحسنه بر اساس سوابق و اعتبار نیرو و ضامن.
 7. آموزش و ارتقای نیرو بر اساس توان مندی و علاقه مندی نیرو.

شرایط عمومی:

 1. تابعیت ایران.
 2. انجام خدمت نظام وظیفه یا دارا بودن معافیت های قانونی.
 3. داشتن تخصص لازم برای سغل مربوطه.
 4. نداشتن سابقه ی محکومیت جزایی مؤثر, و عدم اشتهار به بدنامی و فساد اخلاقی.
 5. عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر.

شرایط استخدامی:

 1. پذیرفته شدگان مدتی را به عنوان دوره ی آزمایشی (یک ماه) طی خواهند نمود تا در صورت دارا بودن کارایی لازم , برای کار مشخص در مدت معین به کار گرفته شوند.
 2. در دورهی آموزشی, در صورتی که خارج از برنامه و بدون هماهنگی قبلی ترک کار شود, هزینه های آموزش در این بازه از حقوق و مزایا کسر می گردد.
 3. کلیه پرسنل پس از گذراندن دوره ی آزمایشی و قبل از شروع به کار , بایستی نمام آزمایشات طب کار , سوء پیشینه و عدم اعتیاد را انجام دهند و بر اساس شغل , گواهی سلامت و گواهی آموزش بهداشت را اخذ نمایند و در صورت موفقیت در آن , اجازه ی ادامه ی کار را خواهند داشت.
 4. ساعت ورود و خروج روزانه ی پرسنل , توسط واحد پرسنلی و مسئول قسمت برا اساس سغل تعیین خواهد شد و پرسنل موظف به رعایت و حضور در محل کار خود طی این مدت زمان می باشد.
 5. با توجه به این که غذا در تایم کاری به صورت رایگان در اختیار پرسنل قرار خواهد گرفت , زمان صرف غذا و اقامه ی نماز از مدت حضور در محل کار کسر خواهد شد.
 6. در صورت نیاز به اضافه کار , پرسنل موظف به حضور در محل کار بنا بر درخواست مسئول مستقیم خود می باشند و مبلغ اضافه کاری , مطابق قانون کار پرداخت خواهد شد.
 7. با توجه به نوع کار در این مجموعه, روز جمعه الزاماً تعطیل هفتگی نخواهد بود و بنا بر تعیین مسئول مستقیم, پرسنل موظف هستند روزهای جمعه در محل کار خود حضور یابند , اما روز دیگری در هفته بنا بر تعیین مسئول مستقیم, به عنوان روز تعطیل هفتگی به پرسنل اعلام می گردد.
 8. با توجه به نوع کار در این مجموعه, روزهای تعطیل سالانه الزاماً تعطیل نخواهد بود و بنا بر تشخیص مسئول مستقیم, پرسنل موظف هستند روزهای تعطیل در محل کار حضور یابند.
 9. استعمال دخانیات در محل کار ممنوع است.
 10. رعایت شئونات و پوشش مناسب برای بانوان الزامی است.
 11. اسفتاده از موبایل و تجهیزات مشابه در محل کار ممنوع می باشد.
فهرست