سفارش سازمانها حاج بهزاد

با تنظیم قرار داد، یک منوی ۳۰ روزه ی متنوع، برای شما طراحی می گردد و در یک ماه، منویی بدون غذای تکراری رو به رو خواهید شد.

  •  هر روز ۲ نوع غذا پیشنهاد داده می شود که بنا به انتخاب خود می توانید درصد سفارش از هر نوع را مشخص نمایید. ( برای مثال ۷۰٪ غذای نوع ۱ و ۳۰٪ از غذای نوع ۲)
  • انتخاب درصد یک بار در ابتدای زمان عقد قرار داد مشخص میشود و قابل تغییر نیست.
  • هر روز تا قبل از ساعت ۹ صبح، توسط شخصی که حساب کاربری و رمز ورود در اختیار دارد، تعداد کارکنان آن روز را در سیستم تعیین می کند.
  • (حساب کاربری و رمز ورود پس از عقد قرارداد ارسال می گردد)
  • جهت استفاده از این موارد، پس از عقد قرار داد، مبلغی را به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت خواهید نموده و تا سقف اعتبار امکان سفارش دهی مهیاست. همچنین امکان افزایش اعتبار و دریافت گزارشات خرید نیز در حساب کاربری مقدور است.
  • برای همکاری و دریافت توضیحات بیشتر با جناب آقای زارع شریف با شماره ۰۹۱۳۲۶۷۸۶۷۴ تماس حاصل فرمایید.

مزیت ویژه ی سفارشات سازمان ها :

  1. ارسال غذا به صورت کاملا گرم می باشد.
  2. غذا به صورت عمده ای در تجهیزات اشپزخانه ای حرفه ای توسط ماشین های مجهز ارسال و در محل سرو میگردد.
  3. هزینه بسته بندی و دورچین در سفارشات سازمانی حذف میگردد.
  4. امکان اضافه نمودن سفارشات تشریفاتی برای مدیران و پذیرایی میهمانان خاص در بسته بندی ویژه فراهم است.
برخی شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد
فهرست