معرفی مدیران مجموعه غذایی حاج بهزاد

سید مجید باطنی

  • نام :سید مجید
  • نام خانوادگی : باطنی
  • تاریخ تولد :۱۳۵۲/۰۱/۱۲
  • سمت در مجموعه:مدیر شعبه رودکی
  • سابقه کار : ۶ سال در مجموعه غذایی حاج بهزاد
  • رزومه کاری:
فهرست