معرفی مدیران مجموعه غذایی حاج بهزاد

امیر رضا سمیعی

  • نام : امیر رضا
  • نام خانوادگی : سمیعی اصفهانی
  • تاریخ تولد :
  • سمت در مجموعه: قائم مقام
  • مدرک تحصیلی :
  • سابقه کار :
  • رزومه کاری:
فهرست