معرفی مدیران مجموعه غذایی حاج بهزاد

سید امین خدامی

  • نام : امین
  • نام خانوادگی : خدامی
  • تاریخ تولد : ١٠ شهريور ١٣٧٠
  • سمت در مجموعه:مدیر شعبه شاهین شهر
  • سابقه کار : 11 سال
  • رزومه کاری: ٦ سال رستوران دارى ٣ سال IT ٢ سال ساختمان
فهرست