خدمات ویژه

خدمات بن

خدمات بن چی هست؟

اگر برای پذیرایی از مهمان هاتون دنبال یک راه حل خوب هستید، خدماتِ بُن مجموعه ی غذایی حاج بهزاد همه چیزو راحت کرده!

در مجموعه غذایی حاج بهزاد ارائه بن و بستن قرار داد های کوتاه مدت و بلند مدت به صورت شخصی و شرکتی و سازمانی با شرایط خاص برای اعیاد، تولدها و مراسم جشن و عزاداری پذیرفته می شود که جهت در خواست بن می توانید با جناب آقای زارع شریف با شماره 09132678674 تماس گرفته و سفارش خود را ثبت نمایید.

خدمات بن چی هست؟

اگر برای پذیرایی از مهمان هاتون دنبال یک راه حل خوب هستید، خدماتِ بُن مجموعه ی غذایی حاج بهزاد همه چیزو راحت کرده!

در مجموعه غذایی حاج بهزاد ارائه بن و بستن قرار داد های کوتاه مدت و بلند مدت به صورت شخصی و شرکتی و سازمانی با شرایط خاص برای اعیاد، تولدها و مراسم جشن و عزاداری پذیرفته می شود که جهت در خواست بن می توانید با جناب آقای زارع شریف با شماره 09132678674 تماس گرفته و سفارش خود را ثبت نمایید.

فهرست