شعبه رودکی

آخرین بروزرسانی :

09:30 1401/06/11

کبابی ها

کوبیده گوسفندی

۱7۰ گرم گوشت گوسفندی

64،۰۰۰ تومان

شیشلیک شاندیزی

400 تا 450 گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان

207،۰۰۰ تومان

کباب چنجه
۲۰۰گرم گوشت راسته گوسفند بدون استخوان

155،۰۰۰ تومان

کوبیده سفید
هرسیخ ۱۲۰ گرم-مخلوط گوشت ران و سینه مرغ

23،۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی

هر سیخ ۲۲۰ گرم گوشت فیله گوسفندی

159،۰۰۰ تومان

کوبیده

هر سیخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله – گوسفند

30،۰۰۰ تومان

بلدرچین کبابی

400 تا ۴4۰گرم گوشت بلدرچین

83،۰۰۰ تومان

مرغ و جوجه

جوجه سینه

300گرم گوشت سینه مرغ

65،۰۰۰ تومان

مرغ و بادمجان (ران)

مرغ و بادمجان (ران) (450 تا 500)

55،۰۰۰ تومان

جوجه سینه ترش

300گرم گوشت سینه مرغ

85،۰۰۰ تومان

جوجه رویال زعفرانی

۳۰۰ گرم جوجه فیله

85،۰۰۰ تومان

جوجه شکاری
۴ تیکه ماهیچه مرغ با استخوان

131،۰۰۰ تومان

کتف و بال مخصوص
۴۰۰ گرم- ۵ تیکه

78،۰۰۰ تومان

ته چین مرغ (ناهار)

برنج مرغوب ایرانی به همراه ران مرغ ، زعفران و کشمش

119،۰۰۰ تومان

جوجه ران ماستی / زعفرانی
۳۰۰ گرم گوشت ران مرغ مرینیت شده زعفرانی + دورچین

65،۰۰۰ تومان