مجالس

آخرین بروزرسانی :

10:30 1401/06/11

کبابی ها
کوبیده سفید
هرسیخ ۱۲۰ گرم-مخلوط گوشت ران و سینه مرغ

23،۰۰۰ تومان

کوبیده

هر سیخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله – گوسفند

30،۰۰۰ تومان

کوبیده دستی

هر سیخ ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله – گوسفند

33،۰۰۰ تومان

کوبیده گوسفندی

۱7۰ گرم گوشت گوسفندی

64،۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی

هر سیخ ۲۲۰ گرم گوشت فیله گوسفندی

159،۰۰۰ تومان

کباب چنجه
۲۰۰گرم گوشت راسته گوسفند بدون استخوان

155،۰۰۰ تومان

شیشلیک شاندیزی

400 تا 450 گرم گوشت راسته گوسفندی با استخوان

207،۰۰۰ تومان

بلدرچین کبابی

400 تا ۴4۰گرم گوشت بلدرچین

83،۰۰۰ تومان

مرغ و جوجه
مرغ و بادمجان (ران)

450 تا 500 مرغ و بادمجان (ران)

53،۰۰۰ تومان

مرغ و بادمجان (سینه)

56،۰۰۰ تومان