معرفی مدیران مجموعه غذایی حاج بهزاد

حاج بهزاد امینی فرد

  • نام : بهزاد
  • نام خانوادگی : امینی فرد
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۲/۰۶/۳۰
  • سمت در مجموعه: مدیرعامل ، مدیر شعبه اشراق
  • سابقه کار :
  • رزومه کاری:
فهرست