0%

منو مجالس

 • چلو شوید و ساده

  • 75000 ریال

 •  

 • چلو ایرانی

  • 130000 ریال

 •  

 • چلو ساده

  • 90000 ریال

 •  

 • جوجه کباب بدون استخوان (چهار مدل)

  • جوجه سینه زعفرانی 300000 ریال
  • جوج ران زعفرانی 300000 ریال
  • جوجه سینه ترش 270000 ریال
  • جوجه ران ماستی 300000 ریال

 •  

 • جوجه چینی

  • 270000 ریال

 •  

 • ماهی قزل آلا

  • 550000 ریال

 •  

 • ماهی سالمون فرانسوی

  • 1500000 ریال

 •  

 • ماهی کفشک

  • 2600000 ریال

 •  

 • ژیگو گوسفندی

  • 4000000 ریال

 •  

 • ژیگو بوقلمون

  • 1950000 ریال

 •  

 • کوبیده

  • 180000 ریال

 •  

 • کوبیده دستی

  • 150000 ریال

 •  

 • کوبیده مرغ

  • 120000 ریال

 •  

 • کباب برگ گوسفندی

  • 850000 ریال

 •  

 • کباب چنجه

  • 930000 ریال

 •  

 • مرغ درسته شکم پر

  • 1200000 ریال

 •  

 • بوقلمون درسته شکم پر

  • 7000000 ریال

 •  

 • مرغ وبادمجان

  • 230000 ریال

 •  

 • خورش ماست

  • هر کیلو 730000 ریال

 •  

 • خورش فسنجان

  • 290000 ریال

 •  

 • سالاد 4 نفره

  • 160000 ریال

 •  

 • سالاد سلف 4 مدل (الویه-ماکارونی-فصل-شیرازی)

  • 100000 ریال

 •  

 • سالاد سلف (فصل)

  • 65000 ریال

 •  

 • سالاد ویژه

  • 200000 ریال

 •  

 • دسر ده نفره (ژله – کارامل)

  • 320000 ریال

 •  

 • دسر سلف سرویس

  • 90000 ریال

 •  

 • نوشیدنی (دوغ و نوشابه بطری)

  • 35000 ریال

 •  

 • نوشیدنی (نوشابه و دوغ قوطی فلزی)

  • 60000 ریال